Thông báo

Tháng Tư 19, 2016 3:37 chiều

Trường mầm non Minh Thuận thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh học sinh và giáo  viên trong trường bắt đầu từ ngày 16 tháng 04 năm 2016 nhà trường bắt đầu thực hiện giờ giấc đón , trả trẻ và tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo giờ mùa hè. Đề nghị các bậc phụ huynh và giáo viên trong trường  nghiêm túc thực hiện.

Minh Thuận, ngày 10 tháng 04 năm 2016

Hiệu trưởng

 

Đào Thị Hằng