Thời gian biểu của trường

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VỤ BẢN TRƯỜNG MN MINH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            …

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3   Tuần 4   Đón trẻ   –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể…